Podhubthai

RELX ZERO

RELX ZERO ผลิตภัณฑ์ Pod System รุ่นแรกของแบรนด์ RELX ให้ฟิลเหมือนการสูบบุหรี่จริงเป็นอย่างมาก มาในรูปแบบดีไซน์ที่สวยงาม ขนาดเล็กกระทัดรัด รูปทรงคล้ายปากกา พาพาสะดวก ใช้ระบบการทำงานเป็นกลไกไฟฟ้าแทนการเผาไหม้ ไม่เกิดควันทีเป็นตัวการหลักทำให้เป็นโรคปอด 

RELX ZERO POD ใช้ระบบหม้อต้มขนาดเล็ก ที่มีกระบวนการผลิตน้ำยา โดยวัสดุใช้มาตรฐานระดับ Food Grade รับรองปลอดภัย ไม่มีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย

บุหรี่ไฟฟ้า RELX ZERO

RELX ZERO ผลิตภัณฑ์ Pod System รุ่นแรกของแบรนด์ RELX ให้ฟิลเหมือนการสูบบุหรี่จริงเป็นอย่างมาก มาในรูปแบบดีไซน์ที่สวยงาม ขนาดเล็กกระทัดรัด รูปทรงคล้ายปากกา พาพาสะดวก ใส่กระเป๋า ใช้ระบบการทำงานเป็นกลไกไฟฟ้าแทนการเผาไหม้ ไม่เกิดควันทีเป็นตัวการหลักทำให้เป็นโรคปอด มีกลิ่นให้เลือกหลากหลายกลิ่น กลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นเหม็นติดตัว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการ ลด ละ เลิกบุหรี่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า RELX ZERO

RELX POD ใช้ระบบหม้อต้มขนาดเล็ก ที่มีกระบวนการผลิตน้ำยา โดยวัสดุใช้มาตรฐานระดับ Food Grade รับรองปลอดภัย ไม่มีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย และไอระเหยไม่ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง